Новини

Прокуратурата за нарушенията

Към 12.05.2013 г. (неделя), по повод постъпили сигнали с твърдения за извършени престъпления против политическите права на граждани (чл. 167 – 169г от Наказателния кодекс), за цялата страна, са образувани предварителни проверки и досъдебни производства, както следва: Преписки – общо 190 бр., от които 141 бр. са приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно производство. По останалите 49 преписки предварителните проверки продължават. Образувана е 1 (една) преписка във Военноокръжна прокуратура, по която е възложена проверка на Регионална служба „Военна полиция“. Досъдебни производства – общо 43 бр., разследването по които е активно. По 17 (седемнадесет) досъдебни производства предмет на разследване е престъпна дейност, свеждаща се до организиране предлагането или даването на имотна облага с цел склоняване на лица да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия. По 2 (две) дела се разследва дейност по образуване и ръководене на група, поставила си за цел да извършва престъпления против политическите права на гражданите.“