Новини

Експерти от Световната банка препоръчват окрупняване на ВиК друржествата

„Експерти от Световната банка също препоръчват окрупняване на ВиК операторите“, това заяви Добромир Симидчиев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството преди семинар на тема „Европейският опит в бенчмаркинга на водните компании. Как може да бъде използван в България?“. Според специалистите, когато компаниите са по-големи се повишава конкурентноспособността им. „Освен това се увеличава възможността за взимане на кредит, защото се увеличава риска“ , поясни още Симидчиев. Предварителните оценки на експертите от Световната банка включват близо 30 конкретни мерки, които са заложени в стратегията. Сред тях има както и юридически така и административни, но всички са практически. По думите на Симидчиев част от тях ще започнат веднага да се прилагат. Идеята на министерството е в една област да има един ВиК оператор. Това ще е с цел за oкрупняване на сектора. „В момента моделът, който се предлага не е по-различен от мoдела сега и той е монополизъм. Важен е рeгулаторът.“ Световната банка при работата си е разделила операторите на 4 групи според тяхната големина. Линията на ефективността намалява заедно с размера на компанията. Това сочат и данните. „Сравнителната оценка като начин за подобряване трябва да залегне в закон или наредба“, това обясни Борислав Великов- от БАВ, преди началото на семинара.