Новини

Марин Райков: До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия"

До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия". Други важни обекти ще бъдат готови в следващите два месеца. Това каза Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебното правителство (13 март-29 май 2013 г.) Марин Райков посочи, че проектът Дунав мост 2 е бил под въпрос до преди една седмица, а вече не е. Раздадени бяха кредити стойност над 200 млн. лв. по програма Джеръми. Инфраструктурните проекти запазиха темповете си на развитие, каза Марин Райков. От първия ден на своето управление призовах всички социални партньори към солидарност, възстановихме тристранния диалог. Направеното в социалната сфера никога не е достатъчно. Но ето няколко факта. Осигурени бяха 41 млн. лв. за най-уязвимите. С отпуснатия допълнителен финансов ресурс (ние имахме бюджет, от който не можехме да излизаме), с този ресурс обществените трапезарии ще продължат да работят до края на годината. Факт е, че през тези 3 месеца, безработицата падна с над 1%. По време на моето управление нямаше масови демонстрации, каза премиерът Марин Райков.