Новини

До края на годината трябва да има план за развитие на пристанищата

До края на годината трябва да разполагаме с подробен план за развитие на морските и речните пристанища в България. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на съвместната пресконференция със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас. Събитието бе част от Международната конференция на морските пристанища, която се проведе в периода 30 – 31 май.   „Крайно време е да се намери територия за разширение на пристанищата в Бургас и Варна“, заяви Папазов. По думите му така ще се освободи централната част на тези градове от една страна и ще се създадат условия за дългосрочното им развитие, от друга. „Много важна е и връзката на пристанищата с другите видове транспорт и най-вече с железопътния, който е приоритет и за Европейския съюз“, допълни още транспортния министър. Според него пътната инфраструктура на Европа е претоварена и през следващите години може да се очаква нарастване на обемите на товарите както по направлението Рейн – Майн – Дунав, така и по железопътната мрежа. Затова и нашата страна трябва да предприеме последователни стъпки за развитието на този транспорт.   Министър Папазов подчерта, че в пристанищната система на Европа се наблюдава дисбаланс в развитието на северните и източните пристанища. Това е не само предизвикателство пред бъдещото развитие на българските портове, но и възможност за отваряне на ЕС към пазарите на Изтока. Нарастващият обем товаропотоци през Черно море към Европа повишава значението на река Дунав като стратегически транспортен коридор. В този контекст българското правителство ще фокусира усилията си върху развитието и модернизирането на българските пристанища и превръщането им в ефективни конкурентоспособни европейски транспортни центрове.   Комисарят по въпросите на транспорта Сийм Калас отбеляза, че бъдещото развитие на пристанищата ще бъде свързано с подобряване на свързаността на портовете с другите видове транспорти. Според него модернизирането на  пристанищната среда ще спомогне за насърчаване на развитието им като икономически субекти, които могат да предложат по-добри услуги на своите клиенти.