Новини

Конституционният съд допусна иска на ГЕРБ за касиране на изборите

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото за касиране на изборите, внесено от 96 народни представители от ГЕРБ. Определението на съда е от 29 май и днес е публикувано на сайта на съда. Конституционният съд оставя без уважение искането за разглеждането на делото в открито заседание. Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд Димитър Токушев. Депутатите от ГЕРБ-вносители на иска поддържат, че са извършени следните нарушения: - Недопустима агитация в деня за размисъл и в деня на изборите; - Участие в публичната част на кампанията на социологически агенции, трайно обвързани с определена политическа сила, участник в изборите. Поддържа се, че изнасяните от тези агенции данни са довели до промяна на обществено-политическите нагласи за гласуване; - Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата от Изборния кодекс (ИК); - При водене на регистъра на жалбите в Цeнтралната избирателна комисия (ЦИК) не са спазени нормативни изисквания; - Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции. По делото са приложени и три тома доказателства за претендираните нарушения. Конституционните съдии изискват от ЦИК да предостави резултатите от проверка на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ по решение на ЦИК от 29 април 2013 г. на избирателните списъци от гласуването в Турция, както и още две решения на ЦИК от 12 май 2013 г. Конституционните съдии обаче оставят без уважение искането да бъдат изискани от Върховната касационна прокуратура материалите по образуваното досъдебно производство за намерените бюлетини в печатницата в Костинброд. КС конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, трима министри, ВАС, главния прокурор, омбудсмана, ЦИК и няколко неправителствени организации. Те могат в срок от 7 дни да представят писмени становища и доказателства по делото. Вносителите на искането в същия срок могат да представят допълнителни съображения.