Новини

Няма да рестартираме Белене до 5 юни

„Основната цел на новия модел на ценообразуване е да не се стига до увеличение на цената на електроенергията за крайните потребители и за индустрията.“ Тази теза изрази министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на шестото заседание на Обществения съвет по енергетика, на което беше представен проект на новите правила. Те са разработени през последните седмици от Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

„Законът за енергетиката може би ще търпи корекции, но аз съм задал крайния резултат - нулево увеличение на тока“, каза министър Стойнев. Той подчерта, че моделът за ценообразуване не е окончателен, а представянето му на обществения съвет е основа за неговото обсъждане и подобряване от всички заинтересовани страни.

Основният принцип на новия модел е да се премахне крос-субсидирането, за да е ясно кой на кого и за какво плаща в системата на енергетиката. Част от централите ще трябва да излязат на свободния пазар и да станат по-ефективни. Държавата ще изкупува енергия от тях, само ако цената е наистина добра. Моделът е разработен при заложено по-ниско потребление от очакваното, за да се избегне финансов недостиг в системата.

По думите на бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който обясни основните моменти в casino online france проекта за нов модел на ценообразуване, за първи път цялата енергетика е представена по прозрачен начин. „Става ясно как всяко решение в сектора се отразява върху цената за крайния потребител. Благодарение на този вариант за промяна на ценообразуването, успяхме да запушим дупката от 800 млн. лева, без да вдигаме цената на електроенергията“, подчерта Василев.

Стойнев отрече появилите се в общественото пространство мнения, че от 5 юни правителството ще стартира отново проекта „Белене“. „Няма такова решение. За да преценим бъдещето на проекта, ние трябва първо да актуализираме икономическо-техническия анализ и да се съобразим с потреблението на електроенергия през идните години“, заключи Стойнев.