Новини

На 5 юни се възстановяват ремонтните работи на „Петрохан“

Активните строително-ремонтни дейности на прохода „Петрохан“ започват на 5 юни 2013 г. /сряда/. В момента се извършват подготвителни работи. След проведени разговори с изпълнителя Обединение „АЛПИНЕ – ПИМ” ДЗЗД, с водещ партньор „Пътинженеринг М” - гр. Монтана, строителят пое ангажимент за пълна мобилизация до 5 юни. Агенция „Пътна инфраструктура“ е изплатила всички дължими суми за извършената и сертифицирана работа досега. Петроханският проход е част от ЛОТ 18 на програма „Транзитни пътища V“. Участък 3 - Път II-81, Петрохански проход, е с дължина близо 22 км (от км 50+820.08 до км 72+706.16). Зимното поддържане на пътната мрежа за сезон 2012/2013 в региона на лот 18 завърши на 16 април т. г. Преди това е забранено извършването на строителни работи на обекта.