Новини

EVN Bulgaria инвестира 100 млн. лв. в новата когенерация в Пловдив

Днес от енергийната компания EVN Bulgaria съобщиха подробности за стартирала реализация на проекта за изграждане на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Новата когенерация, чието строителство започна преди повече от месец, се намира на територията на ТЕЦ Пловдив Север, който е собственост на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. Инвестицията на EVN Bulgaria е 100 млн. лева и с нея Пловдив ще получи най-модерната инсталация за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия не само в България, но и на Балканите, съобщават от компанията.

Специалисти на „ЕВН България Топлофикация” EАД работят по проекта от юни 2008 г., като той беше представен пред обществеността през март 2010 г., а въвеждането в експлоатация се очаква да стане до края на 2011 г., припомнят от EVN Bulgaria. С изпълнението на мащабния проект компанията прави важна стъпка към модернизация на производствените мощности на топлофикационното дружество в Пловдив. Сега съществуващата ТЕЦ Пловдив Север е построена преди 30 години и част от мощностите й са вече извън експлоатация. 

Когенерацията е технология за централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия. При традиционните методи на електропроизводство голямо количество полезна топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна пара. За разлика от тях, технологията на когенерацията използва тази допълнителна топлина и произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран процес с по-висока ефективност. Увеличаването на дела на производството на енергия чрез когенерационен метод е сред приоритетите на Европейския съюз, се казва още в официалното съобщение на EVN Bulgaria.


Източник: publics.bg