Новини

Няма пари за ремонт на училищата

"Това са 4000 лв. Какъв ремонт да направя. Направила съм профилактика на котлите и за текущи неща, които ни трябват, ако стане нещо - ключове, брави, казанчета, чешми. 4000 лв. за какво биха стигнали."Това заяви за Информационна агенция КРОСС директорът на Националната професионална гимназия по хладилна и топлинна техника Зоя Трайкова по повод на отпуснатите 23лв. на ученик от правителството.

За миналата година в професионалната гимназия са се обучавали 323 деца, а за тази са около 280. Според директорът проблемът с намаления брой на децата е демографския срив. Професионалната гимназия предлага обучение в три специалности „Хладилна, климатична и вентилационна техника", и „Експлоатация на хладилната техника в хранителната промишленост" и новата специалност от тази година „Възобновяемите енергийни източници". За „Възобновяемите енергийни източници"обаче не се е събрала паралелка. „Ако смятате, че възобновяеми енергийни източници, където се изучават нови енергийни източници и където би трябвало да бъде бъдещето и за които ЕС ни е задължил до 2012 година поне 12% от електроенергията да се произвежда от тези възобновяеми източници не е атрактивна...Само че не можахме да я направим тази година. Просто тя е нова, може би поради тази причина не позната толкова", заяви тя. 
Според директор Трайкова проблемът с незапълняемостта на професионалните паралелки е, че в СОУ-тата се изучават професионални профили без да им се дава документ след това. Друг проблем е, че според родителите езикът е достатъчен за осигуряването на светло бъдеще за децата им. „Според мен първо, че наистина и родителите в момента са объркани и смятат, че езика е достатъчен , а пък и не всички деца могат да следват след това висше образование. Просто нямаме тази ориентация за ранно наблюдение на децата и разговори с родителите , за да ги ориентираме правилно навреме", коментира тя. Проблемът с ориентацията на децата не е достатъчно добре и в закона за училищното образование, каза още тя.

Като положително в законопроекта обаче тя посочи, че вторият държавен зрелостен изпит в професионалните училища ще бъде изпита по теория и практика на специалността. 
Наложително трябва да се обнови материалната база в професионалните училища, свързана с специалностите, които учат, каза още Трайкова. Проблем в професионалните училища и учителите по английски, които са недостатъчни. 
„Това е лошото , че това е нещото което засега не се вижда изход от тази криза с учителите по английски език".

Освен тези проблеми директорът на професионалната гимназия се сблъсква и с бюрокрацията. „Най-вече ни тежи бумащината. Всяка година все по-голяма става. Когато има идеи... в повечето случаи фирми спонсори , където ходят децата на стажове помагат и могат да се реализират идеите", каза тя.

Според Трайкова не би трябвало да има мандат при директорите на училищата. 
„Това би било пагубно за училището. Може да има някаква атестация и проверки.Аз съм директор от 95 година, бях 10 години временно изпълняващ директор и от 5 години съм директор. Който иска се учи, който не иска не се учи", заключи Зоя Трайкова.