Новини

МОСВ публикува указания за регионалните депа за отпадъци

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) съобщи, че по настояване на организацията дирекция „Управление на отпадъците” към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е изготвило Указания за създаване на регионални сдружения на общините по чл. 19б, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Указанията са с практическа насоченост и имат за цел улесняване на общините при прилагането на новите законови норми, допълват от НСОРБ.

Указанията може да се открият на интернет страницата на МОСВ на адрес: https://www.moew.government.bg/recent_doc/waste/Ukazania_stapki_reg_sdrujeniq.pd


Източник: publics.bg