Новини

САЩ ни препоръчват повече прозрачност в търговете

МСП да получат по-голям достъп до обществените поръчки

Людмил Митакев  

Около необходимостта от спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) се обединиха политици и бизнесмени на регионалната конференция „Прозрачност в управлението на обществените поръчки”. Тя се състоя в посолството на САЩ в София.

Избягване на ограничителните условия и въвеждане на електронни търгове. Това бе рефренът, който поде още при откриването вицепрезидентът на Американската търговска камара в България Алекс Нестор. Това са и част от препоръките към българското правителство, съдържащи се в „Бялата книга” на Търговската камара на САЩ за тази година.

С думите, че обществото ни се нуждае от честен и безпристрастен процес при управлението на обществените поръчки, към неговите съвети се присъедини и посланикът на САЩ у нас Н.Пр. Марси Рийс. Реформата в тази област трябва да се случи и във връзка с финансовата рамка на ЕС за 2014-2020 г. и за честното използване на националните ресурси. Посланик Рийс също споделя идеята за прозрачност, като според нея тя е важна за създаване на увереност у хората за правилното разходване на средства. Информацията трябва да е на разположение на всички. Това може да се постигне с електронните обществени поръчки, подчерта дипломат номер едно на САЩ у нас.

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова припомни значимостта на проблема и подчерта, че ненапразно в програмата на правителството е залегнала бърза промяна на ЗОП след обществена дискусия. Оглавяваното от нея ведомство е силно заинтересовано от това, тъй като изпълнява една от най-големите оперативни програми със средства на ЕС. Михайлова обърна внимание и на необходимостта от повишаване капацитета и уменията на местните власти за реализиране  на обществени поръчки по европроекти тъй като общините са основен бенефициент по тях.

Обществените поръчки в строителството са намалели от 24% от всички договори за страната през 2008 г. до 15% през 2013 г., съобщи изпълнителният директор на Агенцията за обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова. Акцентирайки на създадения във ведомството публичен Регистър на обществените поръчки, тя разказа за някои въведени вече елементи на електронно възлагане. Според нея сега предизвикателството е да се доведе докрай процесът за електронно управление на обществените поръчки.

Тя прогнозира, че малките и средните предприятия (МСП) ще получат по-голям достъп до обществените поръчки. Насърчаването на участието на МСП в конкурсите е сред приоритетите, заложени в последните директиви на Брюксел. В тази връзка се очакват промени и в българския закон. С тях ще се регламентира създаването на специални групи проекти, в които да участва малкият бизнес, обясни Павлова.

От думите й стана ясно, че България ще трябва да направи усилия за увеличаване обема на обществените поръчки. В Европа средно около 18% от брутния вътрешен продукт (БВП) се разходват чрез търгове, докато у нас процентът засега е около 10.

На конференцията бяха дискутирани актуални проблеми от системите за обществени поръчки в ЕС и в САЩ. Опит за справяне с трудности, с които се сблъскват компаниите при търговете, споделиха специалисти от Министерството на търговията на САЩ, Бюрото за обществени поръчки на Македония и много представители на бизнеса.

В световен мащаб пазарът на обществените поръчки, осъществявани всяка година по силата на Споразумението на Световната търговска организация възлиза на 900 млрд. евро.

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев: „Стоп“ на нечестните поръчки

Факт е, че в момента има съмнения в начина, по който се провеждат търговете. Не е нормално в държава - членка на ЕС, почти едни и същи фирми в определени сектори да печелят, констатира министърът. На това трябва да кажем „стоп“. И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се намираме в период на икономическа криза, защото основният достъп до финансовите ресурси в България е чрез обществените поръчки, посочи Стойнев.

Той заяви, че има проблем и с Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Българският бизнес не я харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в Брюксел ще я харесат, но какво от това, запита Стойнев.

Признавайки слабостите и на администрацията, той даде пример с възможността един голям проект да бъде отхвърлен заради несъответствие за 34 стотинки.  В конкретния случай Стойнев върнал доклада на своите служители с аргумента, че трябва гъвкавост, за да се помага на бизнеса. Необходимо е да опростим процедурите, така че, когато се кандидатства, да се знае, че държавният служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, чиновникът трябва да помага на фирмите, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да има забавяне на процедурите и да губим пари, категоричен бе Стойнев. Той акцентира върху факта, че една от първите стъпки на премиера Пламен Орешарски е да представи в парламента пакет „Стабилизационни и неотложни мерки” с цел да се подобри усещането за сигурност и да се създаде по-добра среда за бизнес. „Първите срещи на премиера бяха с национално представените работодателски организации, на които бяха обсъдени регулаторните режими. Имам чувството, че колкото повече се говори за регулаторни режими, толкова повече те се увеличават. Всеки казва, че има воля, но само толкова. Необходими са спешни действия. Финансов ресурс няма. Има социално напрежение. Според мен още шест месеца безвремие ще бъде пагубно за икономиката“, подчерта Стойнев.

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов: Реформата на закона ще съживи строителството

За равен старт на големите, но и на малките и средните предприятия особено в строителството призова министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Той определи реформата на ЗОП като изключително важна особено за съживяването на строителната индустрия, тъй като 30% от икономиката на страната се базира на този бранш. Действащите правила за обществените поръчки не правят разлика между различните процедури. За съжаление законът е един и същ независимо дали ще си поръчате минерална вода, или да ви построят сграда. Според министъра реформата в обществените поръчки трябва да е такава, че да създаде равни условия за начален старт в строителния бранш на проектантски и строителни услуги.

Министърът на електронното общество на Румъния Дан Ника: Румъния има положителен опит

Цената на популярен антибиотик спадна 25 пъти след въвеждането на електронната система за обществени поръчки през 2002 г., сензационно съобщи министърът на електронното общество на Румъния Дан Ника. Той разказа за създадения електронен каталог, който е свързан с официалния бюлетин на ЕС. Румънската система е хвалена в общността, защото притежава 95% рейтинг за ефективност, прозрачност и високи стандарти, изпреварвайки дори страни като Германия, Франция, Великобритания, Италия, Полша и др. Според него обаче не бива да се спира усъвършенстването на системата за управление на обществените поръчки и затова до края на годината ще приемат нови допълнения за Министерството на отбраната и за публично-частното партньорство.