Новини

Промени в Български пощи и порт Бургас

Със заповеди на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов бяха направени промени в ръководствата на „Български пощи“ ЕАД и на „Пристанище Бургас“ ЕАД. Пламен Павлов е избран за изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, а другият нов член на Управителния съвет е Цветана Костадинова. Никола Шерлетов, който и до сега бе част от ръководството, е избран за председател на Съвета на директорите на дружеството. Новоназначените членове в Управителния съвет са хора от структурата на Български пощи, които познават проблемите на дружеството и спецификата на работата в него. Пламен Павлов е служител на Български пощи от 2010 г. Отговарял е за преструктуриране на дружеството и връзка с териториалните поделения. От 1 октомври 2010 г. е заемал поста директор на дирекция „Управление на човешките ресурси и собствеността“ в дружеството. Преди това е работил в БТК АД, като се е развил от началник смяна в териториално поделение до мениджър „Управление на собствеността“. Има придобити учебни степени от Колеж по съобщенията, Техническия университет във Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Икономически институт на БАН. Владее английски език. Цветана Костадинова работи в Български пощи от 2011 г. като директор на дирекция „Финанси и икономика“. Преди това е заемала различни позиции в частни компании, като е отговаряла за финансово-счетоводната им дейност. Има придобита магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство (бивш ВИИ „Карл Маркс“). Владее руски и английски език. Промени има и в ръководството на „Пристанище Бургас“ ЕАД. За изпълнителен директор е избран Николай Тишев, а председател на съвета на директорите ще бъде Аргир Бояджиев. Другият член на Управителния съвет е Александър Калчев. Новият изпълнителен директор на пристанище Бургас Николай Тишев има дългогодишен опит във водния транспорт, спедицията и корабното агентиране. Заемал е различни длъжности в „Пристанище Бургас“ ЕАД, „Порт Бургас – Дружество за работна сила“ ЕООД, „Lion Shipping and Chartering” Ltd, СОМАТ и др. Изкарал е и стаж в инвестиционната компания Morgan Stanley, гр. Портсмут, Ню Хампшир, САЩ. Владее английски и руски езици. Аргир Бояджиев е заемал поста изпълнителен директор в „Пристанище Бургас“ ЕАД, както и председател на съвета на директорите на дружеството. Владее английски и руски езици. Александър Калчев е работил на различни длъжности в Параходство БМФ и БМКЦ, в това число и като капитан и помощник-капитан. Владее английски и руски езици.