Новини

Държава и колеги подкрепиха Международната научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете" във Варна

Шестата по ред международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете" стартира с поздравителен адрес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който определи събитието като изключително важно за строителния отрасъл на българската икономика. Той изрази радостта си от включването във форума на проблемите за приложение на еврокодовете, за гарантиране устойчивото развитие на строителството у нас. "Присъствието на чуждестранните участници е израз на уважението на вашите колеги от Европа към всички нас и към България.", пише в обръщението си Плевнелиев, определяйки международното участие като изключително полезно за страната ни.

"Ползата от тази конференция е взаимна и резултатна. Получава се плодотворна дискусия, обмяна на идеи и реализиране на контакти - в областта на изследванията, на проектирането и на приложението на новите материали в строителството". Така коментира събитието неговият председател акад. Ячко Иванов. Той изрази специална благодарност към Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за финансовата подкрепа, позволяваща реализирането на мащабния форум. Акад. Иванов отправи специална благодарност и към медийния партньор на конференцията - вестник "Строител", определяйки изданието като най-подобаващия информационен орган за българските строители.

Поздравителен адрес беше получен и от ректора на на Университета по строителство, архитектура и геодезия доц. др. инж. Добрин Денев и академичното ръководство на университета. В него се отбелязва, че УАСГ като институция, подготвяща кадри за строителния отрасъл, е съпричастен към работата на конференцията. "Този форум в последните години се утвърди като значително събитие на строителната наука и практика в България", отбелязва доц. др. инж. Денев, пожелавайки успешна и ползотворна работа на участниците в него.

Конференцията се организира от Научно-технически съюз по строителство в България заедно с Камара на строителите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Федерация на научно-техническите съюзи. Съорганизатор и домакин за втори път е Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" с ректор проф. Ана Недялкова. Специален участник е Съюзът на гражданите инженери – Република Македония.