Новини

За повече професионализъм в управлението на сградите

Изключително модерно направление в икономическите науки е фасилити мениджмънтът. Темите за управлението и поддръжката на сградния фонд за осма поредна година ще съберат на едно място български и европейски професионалисти. Основният акцент на конференцията, организирана от Фасилити Мениджмънт Консултинг на 17 и 18 октомври в София, ще бъде поставен върху предизвикателствата за устойчивост, ефективност и отговорност. Ще бъдат обобщени две теми - обучението на служителите и глобализацията и нейният ефект върху компаниите. В България все още е трудно да се намерят училища и висши учебни заведения, където да се преподава фасилити мениджмънт. През последните години благодарение и на Българската фасилити мениджмънт асоциация бяха открити две магистърски програми по специалността, което действа благоприятно на пазара на труда. Но освен университети съществуват и други варианти за обучение на служителите. За това ще ни разкажат лекторите в панела за образование – Драгия Драгиев, Албена Паралингова и Роксана Бодо от Румъния. Глобализацията изисква да се уеднаквят стандартите във всички страни, където има различия в законодателството, социалните условия и начините на работа. Затова пред участниците ще говори Кирил Илиев – управител на „Гео Фасилитис” ЕООД. Той е работил като регионален мениджър в най-старата компания в тази област във Великобритания. Други лектори ще са Петър Пришъл от „Реалити Консулт” и Огнян Стоев – фасилити мениджър в „Хюлет Пакард България”. Паралелно с конференцията ще има и два семинара – за повишаване на енергийната ефективност чрез финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и за фасилити и пропърти мениджмънт за ритейл и филиални компании. Предишните седем международни конференции „Фасилити мениджмънт - реализация в България“ събраха 700 участници със 100 лектори по 70 теми с представители от Европа и света. Стартиралата през 2006 г. конференция, организирана от студенти от Техническия университет в Карлсруе, сега е най-важното събитие в сферата на управлението и поддръжката на сградния фонд в България. Лектори на тези конференции са били някои от най-големите специалисти по фасилити мениджмънт в Европа, професори от водещи университети на Стария континент, както и голям брой български специалисти.