Новини

Избират проектант за реконструкцията на "Крайезерна"

Община Бургас обяви обществената поръчка за изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект на ул. "Крайезерна". Срокът за получаване на документите за участие е до 29 октомври, съобщи "Бургас нюз". Офертите трябва да бъдат подадени до 17 ч. на 8 ноември. Отварянето им ще бъде 11 ноември 2013 г. Проектът е с наименование "Реконструкция на ул. "Крайезерна" дясно и ляво платно по плана на ПЗ "Север" на Бургас, в участъка от Надлез над товарна гара, връзката с бул. "Т. Александров" до пристанище "Запад". С новото трасе ще се осигурява директна връзка на главен път І-6 София - Бургас и път І-9 Варна - Бургас - Звездец - М.Търново - ГКПП Малко Търново не само с производствените зони - ПЗ "Север", ПЗ "Юг" и ПЗ "Победа", Пристанищен комплекс Бургас, но и с цялото южно черноморско крайбрежие и Средец. Основната цел на разработката е извеждане на транзитния поток по обходен маршрут, разтоварване на основната улична мрежа и обезпечаване транспортно-комуникационното обслужване на територията в регионален и национален мащаб. Затова реконструкцията на ул. "Крайезерна" е част от един от най-важните инфраструктурни обекти за Бургас и региона – изграждане на надлез над Товарна жп гара с пътен възел на ул. "Одрин" и ул. "Крайезерна". Сега улица "Крайезерна" е с две платна, използва се от тежкотоварни автомобили и е с много лошо отводняване. След предвидената реконструкция тя ще поеме транзитния поток, преминаващ към Южното Черноморие, който натоварва движението по ул. "Ст. Стамболов", ул. "Струга" и кръстовището на пл. "Трапезица". С реализирането на проекта ще се подобри изцяло организацията на движение в градската територия, транзитният поток ще бъде изведен извън натоварените градски артерии. Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на Бургас улица "Крайезерна" е районна артерия ІІІБ клас. Според заданието след реконструкцията напречният профил на улицата трябва да включва ленти за движение - 2 х 3.75м с разделителна ивица 3. 00 м, вдясно – банкет, а вляво – тротоар, велосипедна алея и локално платно. Предвид това, че ул. "Крайезерна" ще бъде част от новото трасе на път І-9, е необходимо проектът да бъде съгласуван от Агенция "Пътна инфраструктура" на всяка фаза от разработката. Прогнозната стойност на поръчката е 37 000 лв., без ДДС.