АМ "Струма" лот 3.2

Инж. Асен Антов: Трасето на лот 3 от „Струма“ ще е ясно до месец

Търгове за изпълнители на някои подучастъци от отсечката ще започнат през втората половина на 2014 г.

Николета Цветкова  

Инж. Антов, докъде стигна подписването на договорите по обявените процедури за лот 3 от магистрала „Струма”?

Трите основни договора за подготовка на лот 3 (Благоевград – Сандански) на автомагистрала „Струма“, който преминава през Кресненското дефиле, са за изготвяне на проект, за стратегически съветник към НК „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) и за екологичен консултант.

Съветникът ще съдейства на компанията в приемането на работата на проектанта, а от еколога се изисква да следи развитието на проекта, така че потенциални проблеми, свързани с околната среда, да бъдат решавани възможно най-рано. Очаква се трите договора да се изпълняват по едно и също време и съвместно. Тръжните процедури за определяне на изпълнители бяха проведени, подписахме споразумения и подготовката на проекта е в ход.

 

Налице ли са първите резултати?

Трасето на лот 3 от аутобана е готово. Освен това документацията за него беше изпратена през септември за коментари и съгласуване с различни администрации, както и с експлоатационни дружества, чиито съоръжения могат да бъдат засегнати. В момента получаваме становища и след съобразяването с тях ще имаме трасето в окончателен вид. Очакваме това ще се случи до края на ноември.

Проектантът работи по подготовката на различни варианти за формата на пътните възли. Сега има поне по 3 предварителни положения за тях, като предвиждаме да бъдат сведени до по 2 възможности за всеки. След това ще проведем срещи със съответните общински администрации, за да сме сигурни, че предлаганите решения са приемливи.

Основен въпрос, който постоянно коментираме с проектанта, е подготвянето на проекта така, че по време на строителството да бъде причинено минимално неудобство на пътуващите по направлението.

Дискутираме и габарита на дългия тунел в Кресненското дефиле и на тунела северно от с. Железница. До края на октомври очакваме от проектанта предложения за няколко решения. Те са свързани с предпорталните зони, първоначалните съображения за избор на технология за прокопаване, основните входни параметри за проектиране на вентилационната система и др.

 

Какви процедури още предстоят за аутобана?

Предстои стартирането на тръжна процедура за възлагане на изчерпателни геоложки проучвания за тунелите на лот 3. Тръжната документация е одобрена от управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тече и предварителен контрол от страна на Агенцията по обществени поръчки.

Следват, разбира се, тръжните процедури за възлагане на строителни дейности. Изграждането на трасето е разделено на подучастъци. Очаквам, че още през втората половина на 2014 г. ще имаме възможност да дадем ход на процедурите за строителство на два от тях. Това са 3.1. от Благоевград до Крупник и 3.3., който включва трасето между Кресна и Сандански. Предвиждаме самите търгове да бъдат двустепенни, т.е. с предквалификация. Считаме, че по този начин оценката на кандидатите ще е по-надеждна.

Тръжна процедура за най-сложния подучастък – 3.2., включващ тунела през Кресненското дефиле, ще може да стартира в края на 2014 или началото на 2015 г.

 

Очаква се да бъдат обявени и обществените поръчки за „Хемус”. Кога предвиждате да се случи това?

Готови сме с тръжните документи за проектиране на първия етап от трасето, което е около 60 км, от Ябланица до пресичането с второкласния път за Плевен и Ловеч. Имаме възможност да започнем и процедурите за избор на изпълнител на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) за цялото трасе на автомагистралата. Документите се разглеждат от управляващия орган на ОПТ, от която се отпуска финансирането. Както вече съобщи и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - целта е процедурите да започнат до края на годината. Очаквам, че ще успеем да ги обявим до декември. Вероятно в началото на 2014 г. ще стартираме и тръжна процедура за възлагане на проектирането на следващите 90 км от аутобана.

 

Какъв интерес очаквате – от повече български или от чуждестранни фирми, и защо?

По отношение на договорите за проектиране е естествено участниците да са преди всичко местни фирми. Материята е специфична, а и чужди фирми няма как да победят с ценови предложения българските. За строителството винаги има сравнително повече чуждестранен интерес. Разбира се, и тук основното конкурентно предимство на българските фирми е цената, но и вече натрупаният опит.

 

Кога прогнозирате да бъдат сключени договорите, с каква индикативна стойност са и за какъв период от време трябва да бъдат изпълнени?

Техническата готовност за обявяване на тръжни процедури за избор на строител е краят на 2014 г. В началото на 2014 г. ще можем да кажем по-конкретно каква е индикативната стойност на строителството.

 

В презентация, показваща разделянето на лотове на аутобана, се вижда, че „Хемус“ не преминава през Велико Търново, за което градоначалникът е сигнализирал неведнъж. Работи ли се по промяна на трасето?

На схемите, които сме показвали, е представено трасето от старото предпроектно проучване от 1992-1993 г. Не е сериозно да стартираме проекта, без резултатите от предходните проучвания да бъдат проверени и ако е необходимо, променени и допълнени – все пак са минали 20 години. Именно за тази цел възложихме актуализация на предпроектните проучвания. Това включва преглед и сравнение на предлаганите през годините трасета, прогнозиране на трафика за всяко от тях, както и анализ за разходите и ползите.

За да бъде полезна инвестицията в проекта, трябва да бъдат обслужени максимален брой хора. В този смисъл е задължително да се осигури лесен достъп до автомагистралата на жителите на големите градове в Северна България. Докладът за преглед и сравнение на вариантите ще бъде готов през ноември и тогава ще можем ясно да посочим къде се налагат промени и защо.

 

Сътрудничите ли си с Камарата на строителите в България и може ли да се разшири обхватът на съвместните ви дейности?

Отворени сме за всякакви инициативи, които са в полза на бранша, а оттам, разбира се, и на потребителите на инфраструктурата.