Новини

Посланикът ни на Острова: Няма да има наплив на български имигранти

Трябва да говорим за политически намерения, които тепърва ще се трансформират в  конкретни мерки и на първия етап на нашия анализ има потенциал за дискриминация,  ако не точно срещу България и Румъния, то и спрямо други граждани на ЕС като  цяло. Това, което разбираме е, че снощи нашият президент е разговарял с г-н  Камерън и той го е уверил, че каквито и мерки да бъдат приети, те няма да са  дискримационни по отношение на граждани на отделни граждани на страни от ЕС в  сравнение с третирането на други чужденци от ЕС и от друга страна, че те мерките  ще съответстват на приложимото европейско право. Това е общо уверение, коментира  пред БНР българският посланик във Великобритания Константин Димитров. По  оценка на посланик Димитров негативното говорене за българи и румънци не е  кампания на британското правителство, а на определени политици и медии: Смятаме,  че е напълно неприемливо българи и румънци да бъдат сочени като изкупителна  жертва за някои обективни тежнения на британски граждани, свързани с тежестта на  икономическата криза, безработицата, бюджетните ограничения и т.н. Трябва да си  даваме сметка, че предстоят избори и във Великобритания за ЕП. Популистките  партии и политици взимат известен превес и може би част от заявленията се дължат  и на вътрешнополитическата ситуация. Информацията за прилив на български  граждани на Острова, Димитров коментира така: Обективната предпоставка, така  както ние анализираме, без да сме професионални статистици, е да няма по-голям  прилив от този, които е от тази година - около 8000 души, по две причини. Първо,  защото повечето от хората, които са искали да работят във Великобритания при  настоящия режим на ограниченията са успели да получат съответните разрешителни.  Но като цяло тенденцията е, че тези, които желаят да работят легално са могли да  го направят. Второто, което е много важно, е че българската общественост още  преди обявените нови мерки е запозната в не малка степен с изключителната  трудност до достъпа до социалната система, който допълнително ще бъде затруднен  от мерките, които обяви г-н Камерън, т.е. нашите сънародници трябва да знаят, че  единственият надежден начин е да си подсигурят работен договор преди да влязат  на територията на Обединеното кралство. Cross.bg