Новини

Проблемите на Странджа не са били извън обсега на МОСВ

Проблемите на Черноморието и на Природен парк „Странджа“ не са били извън вниманието на МОСВ в нито един момент. Това каза министър Искра Михайлова на среща днес с представители на ПП „Зелените“. Искра Михайлова прие днес в МОСВ представители на ПП „Зелените. На срещата те представиха искане във връзка с реализацията на ОУП на община Царево. „Ще се запознаем много подробно с вашето искане. Това, което мога да кажа сега, е че ние работим непрекъснато от момента, в който сме се запознали с решението на съда. И не само оттогава, тъй като района на Черноморието е обект на много голям интерес“, каза министър Михайлова . Тя съобщи, че се изпълняват сериозни проекти, финансирани от ОПОС за картиране на местообитанията. Тези карти са приети и че се работи с Агенцията по геодезия, картография и кадастъра за нанасянето им на кадастралните карти. Министърът посочи, че министерството има ангажимент, поставен от НС, според който към „юни тази година трябва да кажем какви са възможностите за учредяването на Национален парк „Българско Черноморие“, което е свързано и с работата ни по картирането и идентифицирането на защитени зони, защитени територии и природни паркове по Черноморието“. Тя увери, че от излизане на решението на ВАС министерството е в постоянна връзка с компетентните институции - МРР и МИП. „Търсим общо решение. Утре ще докладваме пред НС, за това какви мерки сме предприели и какво ще предприемем“. За МОСВ е от голямо значение ПП „Странджа“ да има и План за управление, сподели Искра Михайлова. „Това е проблем, който не е намерил решение от 2004 г. Последното решение по изработения план е от 25.01.2011 г., когато е изпратено на Българска фондация по биоразнообразие, която се е ангажирала с изработването на план на ПП „Странджа“. Изпратен е протокол от заседанието на специализирания ВЕЕС за преработване на плана и е даден срок за изработване на плана от 90 дни. Деведесетте дни са минали много отдавна“. Тя съобщи, че по ос 3 на ОПОС се финансират два проекта на дирекцията на ПП „Странджа“ - „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на ПП „Странджа“ и „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа“. „В нито един момент проблемите на Черноморието и на ПП „Странджа“ не са били извън вниманието на МОСВ“, увери министър Михайлова. Тя отново подчерта, че е от изключително голямо значение да има Общи устройствени планове на територията на България, заедно с тях планове за управление на национални паркове, природни паркове, защитени територии, защитени зони по Натура за гарантиране опазване на околната среда. „Това е нашата позиция и работим в тази насока“, каза в заключение министър Михайлова.