Новини

Стойнев: Южен поток ще стимулира икономическия растеж

Сигурността на енергийните доставки остава ключов фактор за гарантиране ръста и конкурентоспособността на европейската икономика. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на втората министерска конференция „Приятели на индустрията“, която се проведе в град Рим, Италия. Той участва в панела „Енергетиката – инструмент за развитие и растеж“. „Проекти като „Южен поток“ са важни за осигуряване сигурността на доставките на природен газ за Югоизточна Европа“, подчерта Стойнев. Изграждането на газопровода ще стимулира икономическия растеж като създаде хиляди работни места и възможности за развитие в региона, допълни още той. Министър Стойнев обърна внимание на риска от делокализацията на европейската индустрия при прилагане на нови предложения от ЕК в рамката за енергетика и климат до 2030 г. Икономическият министър подчерта, че на държавите-членки на Европейския съюз трябва да бъде предоставена възможност сами да определят енергийния си микс, така че енергията да е на достъпни цени и доставките да са гарантирани. По този начин ще се осигури и конкурентоспособност на европейските производители. Един от инструментите за постигане на тези цели е единният енергиен пазар в общността. Неговото завършване и функциониране зависи от изграждането на съответната енергийна инфраструктура. „Ето защо навременното изпълнение на общите проекти е от първостепенно значение“, подчерта Стойнев. Необходимо е да се преразгледат и схемите за подпомагане на възобновяемите източници на енергия, тъй като в момента те повишават цените на електроенергията, категоричен бе министърът. Приоритетно трябва да е и изграждането на нови електропроводи и подобряване състоянието на националните електропреносни мрежи, за да се намалят загубите от пренос и разпределение. Министрите от конференцията „Приятели на индустрията“ благодариха на Драгомир Стойнев за предложението България да бъде домакин на следващото пленарно заседание. Първата министерска конференция „Приятели на индустрията“ се проведе в края на месец октомври 2013 г. във Франция по инициатива на френския министър на възстановяване на производството Арно Монтебур. Министерството на икономиката и енергетиката е съ-учредител заедно с десет държави-членки на ЕС, в това число Франция, Великобритания и Италия в създаването на Група "Приятели на Индустрията", която търси начини за реиндустриализация на Европа.