Новини

Започва проектирането и строителството на Северната скоростна тангента

Председателят на УС на АПИ инж. Стефан Чайков подписа договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектиране и строителство, и надзор на Северна скоростна тангета. Стойността на договора за инженеринг е  близо 150 млн.лв. без ДДС.  Изпълнител е консорциум „ХПВС-ССТ“. От името на строителя контрактът подписа инж. Николай Пашов.  На подписването присъства и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Тя каза още че очаква съдът да се произнесе по казуса, но няма притеснение строителството да се забави. "Северната скоростна тангента ще е готова в края на 2015 г.", подчерта Терзиева. Същевременно протестиращи, които искат по-висока оценка на имотите, през които ще минава Северната скоростна тангента,  затвориха бул. „Христо Ботев“ пред Агенцията „Пътна инфраструктура“. Те настояват за среща с инж. Стефан Чайков.