Новини

НАП представи своя „склад за данни”

На пресконференция НАП представи новата си Управленска информационна система (DataWarehouse). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” и стойността му е за 1 835 644. Изграждането на системата стартира през септември 2011 година и ще бъде готова изцяло на 3 март тази година. Целта е чрез съвременно автоматизирано предоставяне и анализиране на информацията да се увеличат приходите и да се оптимизира обслужването на гражданите и бизнеса. На пресконференцията присъства и ръководителя на УО на ОПАК, Моника Димитров-Бийчър.