Новини

Строителните фирми да инвестират в допълнителен административен капацитет

Големите фирми в страната трябва да инвестират повече усилия в стремежа си за успешно представяне на фирмата в процедурите по Закона за обществените поръчки. За да работят добре с възложителя, е необходим допълнителен административен капацитет. Това заяви в интервю за вестник „Строител” министърът по управление на европейските проекти Томислав Дончев. Той добави: „Тези проблеми не дават възможност на фирмата да участва в конкурентната борба. Тя може да има добра ценова политика и отлично качество на изпълнение, и само по причина че липсва вътрешна експертиза да си представи коректно офертата, фирмата е изключена от това състезание”. Според него компромиси в тази посока няма и не трябва да има.

Дончев коментира и последните промени по постановление 121: „Това е част от поредицата законодателни инициативи на Министерския съвет. Те касаят на първо място предоставянето на максимално количество информация максимално рано. Изтегля се срокът за публикуването на индикативните програми. Оттук нататък в тези програми ще бъде публикувана конкретна информация, в това число допустими и недопустими дейности.” Това според министъра ще доведе до повече време за реакция и по-голямо качество на проекта, който да съответства на всички допустими дейности в съответната схема за безвъзмездно финансиране.

Томислав Дончев заяви, че постановление 55, което урежда подвъзлагането от непублични организации е абсолютно готово. Следващата конкретна цел е постановлението на Министерския съвет, което ще регламентира сроковете за верификация на разходите.

„Въвежда се максимален срок, в рамките на не повече от 3 месеца, за верификация на разходите. Договарящият орган, който допусне забавяне на плащанията не по вина на бенефициента, ще дължи наказателна лихва”, съобщи министърът.

От следващия брой на вестник „Строител” стартира нова страница. Тя ще представя важни и актуални теми, свързани с европейските проекти, като ще бъде подготвяна с активното съдействие на администрацията на Министерството по управление на средствата от Европейския съюз.