Новини

От 1 март се прекратяват дейностите по зимно поддържане на пътищата

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков разпореди на директорите на 27-те областни пътни управления от 1 март да бъдат прекратени дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Изключение ще има за проходите, пътните участъци с висока надморска височина и отсечките, при които е възможно заледяване поради ниски температури. Там ще се предприемат необходимите мерки, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. По-ранното преустановяване на зимното поддържане на републиканските пътища е поради метеорологичните прогнози за дългосрочно затопляне на времето и икономията на средства. Спестеният финансов ресурс, след изплащане в началото на април и на последните сертификати на пътноподдържащите фирми, ще бъде вложен в текущ ремонт на пътната настилка, обновяване на маркировката и т. н. Инж. Чайков нареди на директорите на областните пътни управления да следят прогнозите по райони и със завишено внимание да предприемат нужните мерки за обработка на пътищата, когато има опасност от образуване на поледици и хлъзгавост на настилката особено в ранните сутрешни и вечерните часове от денонощието. В срок до 10 април фирмите трябва за своя сметка да почистят остатъците от използваните материали за зимно поддържане на пътната инфраструктура.