Новини

БСК: Държавата е най-голям длъжник към строителните фирми

Държавата е най-голям длъжник на строителния сектор. Това сочи презентация на Българската стопанска камара за задълженията на предприятията от нефинансовия сектор. От изнесените данни стана ясно още, че държавата и общините продължават да генерират междуфирмени задължения. Балансите на фирмите показват, че имат вземания от ведомства, държавни и общински предприятия на стойност 2,6 млрд. лв., в това число 2,3 млрд. лв. са държавните задължения, а 360 млн. лв. са общинските. Тези вземания се равняват на 1,6% от задълженията на нефинансовите предприятия и 2,3% от междуфирмените задължения. От общата сума, която дължат институциите, 447 млн. лева са за изпълнени поръчки, а 1,8 млрд. лева са невъзстановени данъци.