Новини

Времето ще забави изграждането на оградата по границата

Министърът на отбраната Ангел Найденов участва днес в заседание на парламентарната Комисия по отбрана. Пред представители на медиите той обобщи темите, обсъждани по време на заседанието. Найденов е запознал членовете на Комисията с въпросите, разгледани на срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел миналата седмица. Като основни дискутирани теми той открои проектите за модернизация на въоръжените сили, в това число по отношение на опциите за модернизация на Военновъздушните сили, и операцията в Централноафриканската република от гледна точка на изразената от България политическа подкрепа и разглеждането на възможност за участие с до четири щабни офицери в Щаба на операцията в Лариса, Гърция. По отношение на обстановката в Украйна министър Найденов обясни, че Националният щаб вече заседава, разглежда предприетите действия и прави оценка на ситуацията. „Няма нито повишаване на степента на готовност, нито допълнителни разпореждания по отношение на Българската армия или на Военновъздушните сили“, каза той в отговор на журналистически въпрос. Найденов изрази своите притеснения във връзка с неблагоприятните метеорологични условия в момента, които правят работата по изграждане на защитното съоръжение на границата с Турция невъзможна както за личния състав на Сухопътните войски, така и за наличната техника. Той обясни, че това не може да не се отрази на темповете, с които се изгражда съоръжението. „Стремежът на Министерството на отбраната е в рамките на 60 дни от момента на фактическото монтиране на първите модули от съоръжението то да бъде изградено“, подчерта Найденов и уточни, че към момента те все още не са монтирани и това ще се случи, когато бъдат доставени необходимите материали. Министър Ангел Найденов обясни, че заданието за разработване на проекта за съоръжението е на Министерството на вътрешните работи и заедно с финансовите разчети проектът е изпратен към Министерството на отбраната, като количествата материали и тяхното остойностяване е направено от проектант, нает от МВР. Предложената първоначално сума е нетна, без да са предвидени разходите за доставка. „Оттам нататък всички разходи до граничната зона, в която се изгражда съоръжението, трябва да бъдат предвидени като допълнителни разходи“, обясни министър Найденов. Предвиждането на финансови средства за дължимия ДДС, за доставката на материалите от страна на фирмите, както и за издръжка на личния състав и за военната техника, участващи в изграждането на съоръжението, води до по-висока крайна стойност, поясни министър Найденов.