Новини

Община Перник стартира проект по ОП „Зелена и достъпна градска среда

На 11.03.2014 в град Перник ще се проведе пресконференция и полагане на първа копка по повод старта на проекта „Зелена и достъпна градска среда”.Събитието ще се състои от 11 ч. в заседателната зала на общината. Проектът предвижда изготвяне и възстановяаване на зони за обществен отдих, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари, велоалеи и спортни площадки. Ще се създаде достъпна архитектурна среда като се изградят рампи и улични подходи за хора в неравностойно положение. Общата цел е подобряването на физическата и жизнена среда в града, което ще подпомогне за икономическото и социално развитие. Проектът се финансира от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 992 484, 44 лева с краен срока за изпълнение 20.05.2015