Новини

Лютви Местан: Кабинетът заслужава пълния си мандат, защото има идея да реши фундаменталния проблем на българското земеделие

Кабинетът има идея да реши фундаменталния проблем на българското земеделие и българския земеделски производител. Той заслужава пълния си мандат. Това каза лидерът на ДПС Лютви Местан на национална среща Открито управление. При присъединяването към ЕС допуснахме една фундаментална грешка. Пред вас е председател на партия, който е в състояние да признае грешката. Като механизми за преки плащания на земеделски производители, от Европа, заложихме предпоставки за южноамерикански тип земеделие; днес само 6 процента от земеделските производители получават 80 % от размера на преките плащания 1 082 000 000. 80% от тези средства се получават от 6% едри земеделски производители. Земеделски производители, които обработват до един хектар, бяха изключени от механизма на преките плащания, това са над 90 – 95 % от земеделските производители, в България, каза Местан. В малките населени места – и там се поставя въпросът за безработицата. Не мога да лъжа избирателите си, не мога да обещая, че ще се възродят цеховете, селският туризъм там е частично решение. Какво ни остава - остава ни земеделието. В тези населени места живее този сегмент, изключеният, през изтеклия планов период, производител, който обработва до десет декара земя, зеленчукопроизводители, овощари, тютюнопроизводители. Какво успяваме да договорим за следващия планов период. От 2014 г. ще прилагаме преразпределително плащане, чрез което малки и средни стопанства ще получават вместо 30 – 45 лева пряко плащане на декар. От това няма да пострадат едрите производители. Най-важното – точно този сегмент – малки, рискови производители, които обработват до един – два хектара – ще получават константна субсидия от 1250 евро, без задължението да изпълняват зелените ангажименти, каза Местан. 1250 евро, необвързани дори с конкретно производство, това е най-радикалната промяна, за която земеделският производител е можел да мечтае през изтеклите седем години членство на България в ЕС. Това е най-радикалната стъпка за създаване на трайна заетост в българското село, каза Местан. Тази новина си струва да стигне до всеки земеделски производител, това не е обещание, това просто ще се случи. Дължи се на този премиер, който възложи съвсем ясна задача на министрите си, да договорят радикалната стъпка. Всички приказки за създаване на работни места бледнеят през този категоричен ангажимент на кабинета. Затова съм оптимист, ако през последните девет месеца говорим за оцеляването на кабинета, аз съм сигурен, че след евровота стратегията за оцеляване на кабинета ще се трансформира в стратегия за ускорено изпълнение на програмата на кабинета и необходимата реформа.   Става дума за радикално нова политика в земеделието, каза лидерът на ДПС Лютви Местан на Национална среща Открито управление. По думите на Местан, около 70 000 – 80 000 семейства ще бъдат засегнати от промените. Отказваме се от най-лесния принцип, който обаче не е най-справедливия – разпределение на хектар - и приемаме преразпределителен принцип като категоризираме стопанствата на големи, селски и малки. Със силен акцент за подпомагане на малките земеделски производители, които са огромни на брой. Тук са полупазарните стопанства, зеленчукопроизводителите, овощарите, тютюнопроизводителите. Новата земеделска политика ще бъде представена в подробности на пресконференция, каза Лютви Местан. Премиерът Пламен Орешарски каза, че инструментът за контрол на вноса на селскостопански продукти е фискален контрол. Влизайки необявени, те получават минимум 20 на сто предимство пред местния производители. Вносът на трети страни, нечленки, опира до митнически контрол. Няма да затваряме нито една граница, но ще следим за нерегламентиран внос. Никой в 21 век не може да си позволи лукс да затвори границите, въпросът е данъците да се събират, така че вносът да не получава изкуствени преимущества, каза Пламен Орешарски. Смисълът на кабинета „Орешарски” не може да се сведе до една отделна тема, колкото и значима да е тя за ДПС. Това каза лидерът на ДПС Лютви Местан на Националната среща Открито управление, на въпрос за коментар на различията между БСП и ДПС по отношение на теми, свързани с Украйна и малцинствата. Лютви Местан заяви, че е абсолютно съгласен с тезата на министър-председателя Пламен Орешарски, че украинското правителство няма право да ограничава правото на българското малцинство, да се изразява на неговия език. Искаме европейски стандарти. По тази тема ние сме на различни позиции не само с БСП, явно и с ГЕРБ. Когато българската страна поставя въпроса за правото на българското малцинство в Украйна свободно да ползва своя майчин български език, когато ние всички, в т.ч. и аз, се противопоставяме на всякакви законови ограничения от украинския парламент, спрямо българския език, ние не провокираме напрежение в Украйна. Ние си искаме своето. Търся пряката връзка на проблема във вътрешнополитически план. Не самият факт на поставянето на проблеми е източник на решение, а нерешаването на проблема. В декларацията на БСП може би се визира емоцията, с която бяха изразени някои позиции в пленарна зала, но емоционалността сама по себе си не е език на омразата, в съдържателен план нямаме омраза и провокиране на напрежение. Видяхме много колеги, които мълчаха, но гласуваха дискриминационно. Смятам, че второто е източник на напрежение. Искам да успокоя наши опоненти, които в тези различия ще съзрат риск за стабилността на кабинета. Коректно признах, че това е проблем, каза Лютви Местан.