Новини

Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение се въвежда с приети на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение

Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение се въвежда с приет на първо четене законопроект за промени в Закона за професионалното образование и обучение, предложен от ПГ на Коалиция за България. Парламентът гласува на първо четене и законопроект, внесен от и ПГ на ПП ГЕРБ.

В мотивите на вносителите от ПГ на Коалиция за България се посочва, че се предлага се и система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания. Законопроектът предвижда въвеждане на модулна организация на професионалното обучение, като се регламентират задължителни модули за професионална подготовка и общият им хорариум. Графикът на воденото обучение ще се договоря с работодателите, посочват вносителите. От ПГ на Коалиция за България предлагат също и въвеждане на "защитени професии", които не са престижни за младите хора, но са нужни на бизнеса, като заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения, маркшайдери, монтьори на подемно-транспортна пътностроителна и ремонтна ж. п.-техника, оператори на металорежещи машини, асансьорни техници и други.

В мотивите на вносителите от ПГ на ПП ГЕРБ се посочва, че промените предвиждат въвеждане на Списък на защитени от държавата професии, с което се подпомага осигуряването на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли. В законопроекта е заложено и въвеждане на Европейско приложение към свидетелството за професионално обучение. От ПГ на ПП ГЕРБ предлагат още въвеждане на т. нар. дуално обучение, с което се дава възможност за професионалното обучение и по пътя на обучение чрез работа.

По искане на физически и юридически лица могат да се извършват справки в МВР дали превозно средство се издирва и дали има наложени обезпечения за него след заплащане на такса в размер, определен от Министерския съвет. Това предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, внесени от правителството, които депутатите приеха днес на първо четене.

Проектът на правителството цели да намали регулаторната тежест, посочват вносителите. С него се въвеждат и изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.