Новини

КСБ събира институциите и бранша на трета кръгла маса за обществените поръчки

Форумът ще се проведе в централния офис на КСБ

КСБ събира институциите и бранша на трета кръгла маса за обществените поръчки

Форумът ще се проведе в централния офис на КСБ,

ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1,

на 18 март 2014 г. от 13. 00 ч

 

 

За трета поредна година по инициатива на ОП на КСБ – София, Камарата на строителите в България събира представители на различни институции на кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“.  Тя ще се проведе на 18 март в централния офис на КСБ от 13.00 ч, на ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1. Форумът ще бъде открит от инж. Светослав Глосов – председател на Камарата, доц. Даниела Бобева – вицепремиер по икономическото развитие, арх. Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, и Бойко Великов – директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Неговият заместник Елеонора Николова ще направи презентация на тема „Електронните обществени поръчки като инструмент за противодействие на корупцията“. В дискусията ще вземат участие и Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, Борислав Гуцанов – председател на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, инж. Емил Костадинов – председател на парламентарната Комисия по инвестиционно проектиране, представители на Комисията за защита на конкуренцията, на АФКОС, на Агенцията за държавна финансова инспекция, на Националното сдружение на общините в Република България, на управляващите органи по оперативните програми, на дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“ към МВР. Във форума ще се включат и представители на УС на КСБ, както и на ръководните органи на сродните браншови организации. Ще бъдат обсъдени промените в Закона за обществените поръчки, които са на второ четене в Народното събрание, както и приетите от Европейския съюз директиви за обществените поръчки и концесиите. Ще се дискутират типизирането на процедурите и договорите и премахването на дискриминационните условия в търговете.  

Работна програма

на трета кръгла маса на тема: „Модернизацията на обществените поръчки“,

организирана от Камарата на строителите в България и ОП на КСБ - София

18 март 2014, 13:00 ч

12.30-13.00 ч - Регистрация, кафе 13.00-13.45 ч Първи панел Инж. Светослав Глосов - председател на УС на Камарата на строителите в България Доц. Даниела Бобева - зам. министър-председател по икономическото развитие Арх. Иван Данов - министър на инвестиционното проектиране Бойко Великов - директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет Елеонора Николова - зам.-директор на ЦППКОП Въпроси Модератор: инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ - София   13.45 -15.00 ч Втори панел Борислав Гуцанов - председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 42-рото народно събрание Инж. Емил Костадинов - председател на Комисията по инвестиционно проектиране към 42-рото народно събрание Лиляна Павлова - член на КРПМС към 42-рото народно събрание Томислав Дончев - член на КРПМС към 42-рото народно събрание Миглена Павлова - изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки Въпроси Модератор: инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ - София   15.00-15.20 ч Кафе-пауза 15.20-16.30 ч Трети панел инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ - София Марияна Долева, главен експерт в отдел „ЗОРН“, ГД „ПРР“, МРР Радостина Петрусенко, главен сътрудник и Ръководител ЗИП, МРР Силвия Беркова, главен секретар на КЗК Цветелина Попова, директор „Обществени поръчки“  в КЗК Мирослава Христова, Агенция за държавна финансова инспекция Бойко Костов, началник на сектор „Оперативно сътрудничество", АФКОС Илия Кардашиев, ЕБВР Димитър Стойчев, МВР Въпроси 16. 30 Закриване