Новини

Изявление на ръководството на ЧЕЗ

Изумени сме от Решението, което ДКЕВР е взела за стартиране на процедура по отнемане на лиценза на ЧЕЗ Електро България. За подобни крайни действия липсват всякакви основания, тъй като ЧЕЗ Електро България работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения. Очакваме да получим официално решението на ДКЕВР, за да се запознаем с мотивите на независимия Регулатор. Припомняме, че ЧЕЗ Електро България е публично дружество и ще изразява публично позицията си в съответствие с изискванията на нормативната рамка по начин, защитаващ интересите на неговите акционери, инвеститори и клиенти.“