Новини

КСБ избра собствен дом

КСБ ще има нов дом. Това реши разширения УС в четвъртък. ИБ предложи оферта за терен и офис сграда на бул. „Тодор Александър” и ул. „Опълченска”. Тя е предпочетена сред 13 предложения. Изключително предимство на бъдещата сграда е отличната комуникативност на мястото. Предложението за решение е изготвено въз основа на заседание на ИБ на КСБ от 23 септември. То е подкрепено от Областно представителство-София, като председателят инж. Николай Станков специално се обърна към членовете на УС да се съобразят с него поради факта, че новият централен офис ще бъде и дом на софийското ОП. По предложение на инж. Михаил Петров и почетния председател на КСБ Симеон Пешов до месец ще бъде изготвен проектодоговор с инвеститора, който ще включва гаранция на риска, изготвена от компетентни експерти - икономисти и юристи. Той отново ще бъде разгледан от УС на КСБ.

На разширения УС бе създадена и нова секция  - „Малки и средни предприятия”
Да я оглави единодушно бе избран председателят на ОП-Кюстендил Атанас Кирилов. Секцията се създава за по-добра защита на членовете на Камарата, както и за оптимизиране на дейността й, съобщи председателят на КСБ инж. Светослав Глосов. „От известно време работим много активно с Асоциацията на малките и средните предприятия, която ни запозна с възможностите да участваме по много европейски програми, което е още един мотив за създаването на секцията”, добави изп. директор Иван Бойков.
Заседанието гласува и смяната на председателите на секциите „Високо строителство” и „Инженерна инфраструктура”.
Досегашните председатели инж. Николай Галчев и доц. Николай Михайлов са депозирали молби за освобождаване. Новите председатели са инж. Илиян Терзиев, „АТ инженеринг 2000”- София, за „Високо строителство” и инж. Росен Колелиев, „Пътища и мостове-ПРО” - Варна. УС освободи още досегашния председател на секция „Професионално обучение” Борис Петров и го замени с Красимир Николов, ЦПО „Виана” - София.
Бе избран и състав на комисията по професионална етика.
По предложение на председателя й инж. Розета Маринова в състава й влизат инж. Георги Ганджов, „Универсал строй консулт” - Благоевград, инж. Мирослав Мазнев, председател на комисията по професионална етика към ОП-София, инж. Николай Таков, „СК-13 ХОЛД-ИНГ” - София, инж. Цанка Атанасова „Водно строителство” - Силистра, инж. Николай Николов, „Билдникс” - Бургас, инж. Христо Димитров”, „Планекс” - Варна. Допълнително бе включен и Александър Каримов от ОП Хасково.

Приет бе и предложеният от изпълнителното бюро ред за внасяне на изменения и допълнения в устава на КСБ.
С него УС на КСБ възложи на изпълнителния директор Иван Бойков в срок до 30 ноември да организира изработването на проект за изменение и допълнение на устава, който да бъде представен на временна комисия. В състава й влизат инж. Николай Таков, член на ИБ, като председател и инж. Николай Николов, член на ИБ, инж. Михаил Петров, член на УС, инж. Розета Маринова, председател на комисията по професионална етика, инж. Николай Станков, председател на ОП-София, инж. Иван Бойков - изп. директор. От състава на комисията отвод си направи председателят на ЦПРС доц. Георги Линков.
Проектът трябва да бъде готов и на разположение на УС на КСБ до заседанието на разширения управителен съвет, което ще се проведе до 31 март 2011 г.
Следващото общо събрание на КСБ ще бъде на 26 май 2011 г.
То ще приеме и новия устав на Камарата. Събранието е изтеглено с близо месец заради предстоящия изключително престижен форум, на който КСБ и България ще бъдат домакини – конгреса на FIEC.