Новини

ЧЕЗ инвестира 649 000 лв в електроразпределителната мрежа през март

ЧЕЗ Разпределение България инвестира 649 хиляди лева в рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на Западна България през март 2014 г. Най-голям дял от средствата - 260 хиляди лева са насочени към района на Северозападна България. В столицата са вложени 202 хиляди лева, а в Северозападна България – 186 хиляди лева. През март ЧЕЗ Разпределение България започна реализацията на 23 нови инвестиционни проекта в Западна България. Сред по-значителните по обем инвестиции са реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромери в гр. Сливница, Софийска област, за 70 хиляди лева. Компанията вложи 220 хиляди лева в дейности, свързани с присъединяване на нови клиенти. „Настоящият ни минимален дял от цената на електроенергията ограничава драстично възможностите ни за инвестиции. В момента поддържаме мрежата и правим само най-наложителните вложения, но трябва да се знае, че 0,9% от крайната цена на електроенергията са недостатъчни за адекватно обслужване на над 2 милиона клиенти, свързани чрез 60 000 км мрежа“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България. През последните години делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията непрекъснато се понижава – от 13% през 2006-2007 г. до 0,9% в момента. С трите си решения през миналата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) понижи дела на ЧЕЗ с 90%. От стъпването си на българския пазар преди 9 години ЧЕЗ Разпределение България е вложила над 728 милиона лева в обновяване и развитие на мрежата. Благодарение на направените инвестиции компанията обнови 30% от електроразпределителната мрежа, намали броя на непланираните прекъсвания на клиент за една година с 42% за периода 2009-2013 г. и присъедини 70 000 нови клиенти.