Новини

Изявление на ръководството на „ЧЕЗ Електро България” АД

Днес, 31.03.2014 г.,  се проведе среща между ръководствата на „ЧЕЗ Електро България“ АД и НЕК ЕАД. „Отправихме конкретно предложение към НЕК за разумно уреждане на възникналите между двете дружества спорове. На този етап договореност не бе постигната, но сме обнадеждени, че поставихме  началото на прагматичен диалог в интерес на акционерите, служителите и клиентите на двете компании“, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД. Ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД