Новини

Възстановеното ДДС за януари и февруари е 998,24 млн. лв.

Държавата е възстановила през първите два месеца на годината близо 998,24 млн. лв. данък добавена стойност (ДДС), показва справката на Националната агенция за приходите. През януари 2014 г. 8269 фирми са получили дължимия им ДДС за малко над 514,8 млн. лева. Възстановената сумата през януари 2014 г. е със 97 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2013 г., когато възстановеният данък е бил 612,3 млн. лева и се дължи на факта, че през декември 2012 г. фирмите са получили само 239 млн. лв., а останалата част от дължимия им данък е бил задържан и изплатен през януари 2013 година. През декември 2013 г. НАП възстанови на бизнеса 541,8 млн. лв., като по този начин за пръв път от няколко години държавата издължи всички плащания по ДДС на дружествата, без тези, по които има действащи ревизии. От 1 юли 2013 г. възстановяването на данъка се извършва по строги правила, съобразно нормалната икономическа логика  и по поредност на постъпилите справки-декларации, а не на произволен принцип, което прави държавата коректен и предвидим партньор на бизнеса. През януари 2014 г. на 7774 фирми или 94% от общия им брой, възстановените от държавата суми са до 100 000 лева. Данните за февруари показват, че възстановения ДДС на 7812 компании е в размер на 483,4 млн. лв., което е със 175 млн. лв. повече в сравнение с февруари 2013 година. През втория месец на 2014 г. 7344 компании или 94% от общия им брой, са получили суми по ДДС в размер на до 100 000 лева.