Новини

Драгомир Стойнев: Новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се базира на нуждите на българския бизнес

Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и работодателски организации. От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г.  по ОП “Конкурентоспособност” са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 лв. Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 млн. лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната програма.“Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени процедури за кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация“, заяви Драгомир Стойнев. Любомир Ганчев, съветник на министър на икономиката и енергетиката, представи приоритетите, условията за кандидатстване и бюджетът, с който ще разполага новата оперативна програма. „Рестартирахме работата на Националния иновационен фонд, което ясно показва отношението на правителството към иновациите“, каза още министър Стойнев. Като средство за повишаване на конкурентоспособност на българските предприятия – за иновациите за първи път се отпуска рекордна сума от 20 млн.лева бюджетни средства. По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват. „В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв, по които ще бъдат разкрити около 7 100 работни места“, каза министърът на икономиката и енергетиката. По време на работната среща бе обсъден проблемът с недостига на квалифицирани специалисти у нас, характерен и за района на община Габрово. Министър Стойнев обяви, че стартират три пилотни проекта за въвеждането на дуалното обучение. „Българският бизнес трябва ясно да дефинира потребностите си от квалифицирани кадри с практически опит. Държавата е свързващото звено между предприятията, учениците и институциите в сферата на професионалното обучение“. Това каза икономическия министър и добави, че държавата отговорно ще се намесва във възстановяването на тази изгубена връзка. В заключение министър Стойнев добави: „Това правителство ясно и категорично заяви, че ще запази икономическата и финансовата стабилност на страната“. Като пример за работата на сегашното управление в тази посока, той посочи продължаващия ръст на българската икономика през последните месеци, както и положителната нагласа по отношение на инвестиционната активност.