Новини

ЧЕЗ повиши квалификацията на над 600 служители

ЧЕЗ успешно реализира проекта „ЧЕЗ Груп в България-инвеститор в знанието на своите служители, реализиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 01.04.2013 - 30.04.2014 година. В рамките на проекта са обучени 629 служители, като общата стойност за осъществяването му възлиза на 278 хиляди лева. От тях 149 хил. лв. са съфинансиране от Европейския социален фонд. Служителите са преминали обучение в три основни области-английски език, компютърни умения и ключови компетенции. „Служителите са най-ценният капитал за една компания. Радвам се, че официалното завършване на проекта не означава, че всичко вече е останало в историята и че проектът продължава да се развива. Вярваме че инвестициите в развитието и квалификацията им са инвестиции в бъдещето на компанията. Защото една компания-това са хората, които работят в нея“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Компанията е отговорен работодател на близо 3000 служители и непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията на своите служители, и в подобряването на условията на труд.