Новини

Министър Чобванов запозна екипите на МВФ с бюджетната политика на правителството

„Правителството се фокусира през последните месеци както върху социалната политика, така и върху проблемите на бизнеса, като усилията са насочени към намаляване на административната тежест и облекчаване на регулаторните режими“. Това посочи министърът на финансите Петър Чобанов в разговорите с екипите на Международния валутен фонд и с представители на инвестиционни банки и рейтингови агенции във Вашингтон. „Предвижданата в средносрочен период благоразумна фискална политика на намаляване на бюджетния дефицит с умерени стъпки е израз на управленската воля за спазване на фискалната и бюджетна дисциплина“, подчерта финансовият министър пред ръководителя на мисията на МВФ за България Мишел Шенън. По време на разговорите министърът открои провежданата от правителството данъчно-осигурителна политика, както и ефективните действия на приходните администрации, имащи за цел осигуряване на ресурс за изпълнение на фискалната политика, подобряване на бизнес средата и стимулиране на икономическата активност, както и ограничаване на данъчните измами. С директора на Европейския департамент на Фонда Реза Махадам бяха обсъдени актуални теми и основните приоритети на международната финансова институция. Срещите на водената от министъра на финансите делегация се проведоха във Вашингтон в рамките на пролетните срещи на Групата на Световната банка (СБ) и на Международния валутен фонд (МВФ).