Новини

Безработицата остава над 12%

За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено

За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено – 12,2%. Това съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). Данните сочат, че 22 541 безработни са постъпили на работа през март 2014 година. Започналите работа са с 8 341 повече в сравнение с предходния месец февруари и с 1 608 повече в сравнение с март 2013 година. На първичния пазар са започнали работа 18 606 безработни - с 5 297 лица повече в сравнение с февруари и с 2 207 лица повече в сравнение с март 2013 година. Това е показателно за резултатната работа на трудовите посредници и е признак за постепенното съживяване на пазара на труда. В бюрата по труда са регистрирани общо 398 858 лица – с 2 085 по-малко, сравнено с февруари тази година. През месец март броят на новорегистрираните безработни е 37 945. От тях 10 590 са младежи до 29-годишна възраст. Агенцията по заетостта напомня, че всеки младеж, регистриран в което и да е бюро по труда в страната, получава индивидуален план за действие, изготвен от специално обучен за целта трудов посредник. В рамките на най-много 4 месеца на безработния младеж се предлага работно място или професионално обучение, стаж, чиракуване и др. Данните на Агенцията по заетостта отчитат и първите резултати от този нов подход - от началото на годината над 10 хиляди младежи са намерили реализация на първичния трудов пазар. Близо 18 хиляди свободни места са заявени на първичния пазар през март – с над 5 500 места повече в сравнение с предходния месец и с 1 562 повече в сравнение с март 2013 г. Нараства и броят на заявените сезонни места на първичния пазар. През март те са 4 232 – с 2 768 повече от февруари и с 1 068 повече от март 2013 г. 1 950 места са заявени по програми за заетост – с 1 274 повече от предходния месец февруари.