Новини

9 са отворените ценови оферти за строителен надзор на п. в. „Българово“ при км 352 от АМ „Тракия“

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантска услуга при строителството на: „Пътен възел „Българово” при км 352+084 по километража на АМ „Тракия”, участък: „Оризово - Бургас” от км 325 + 280 до км 360 + 568,46”. Отворените ценови оферти са на: • „Пловдивинвест“ АД – 52 000 лв. без ДДС; • „Трафик Холдинг“ ЕООД – 50 950 лв. без ДДС; • „Рубикон инженеринг“ ЕООД – 33 330 лв. без ДДС; • „Рутекс“ ООД – 51 844 лв. без ДДС; • Обединение „Инфрам-Ди Ес Инвест“, в което участват: „Инфрам“ АД, „Инфрам“ ЕООД и „Ди Ес Инвест“ АД – 29 700 лв. без ДДС; • „Пътинвестинженеринг“ АД – 44 755 лв. без ДДС; • „Трансконсулт- БГ“ ООД – 51 020 лв. без ДДС; • „Пътконсулт 2000“ ЕООД – 23 430 лв. без ДДС; • „Консулт инженерингс“ ЕООД – 49 900 лв. без ДДС. С изграждането на съоръжението при км 352 ще се облекчи движението по АМ „Тракия“ към Бургас и ще се осигури свързаност на основната пътна артерия с населените места в близост до магистралата. През пътния възел ще бъде най-късата връзка между „Тракия“ и „Нефтохим – Бургас“. П. в. „Българово“ ще бъде финансиран по програма „Ново строителство“ на АПИ. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 2 520 000 лв.