Новини

Експерти искат нов вариант на тунела при Кресна

Изграждането на 15-километровия тунел при Кресна е нецелесъобразно, нереалистично и икономически необосновано. Тунелната част на Лот 3.2 Крупник - Кресна на АМ „Струма” трябва да се преразгледа и да се приеме по-добър алтернативен вариант за трасето. Около това становище се обединиха Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова камара „Пътища” (ББКП), Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ), Сдружение на пътните инженери и консултанти (СПИК) и Катедра „Пътища” към Факултета по транспортно строителство при УАСГ. Документът беше представен от пътния бранш на пресконференция, на която медиите и присъстващите представители на екологични организации се запознаха с мотивите за искането за намирането на друго решени за преминаване през Кресненското дефиле. Аргументите за становището са групирани в няколко направления – икономическа ефективност, екология, сеизмичност на района, пътна и пожарна безопасност, срок на изграждане и скъпа поддръжка. Според професионалните организации всички тези въпроси трябва внимателно да се разгледат и да се обсъдят с обществото и управляващите. Следващата стъпка на гилдията ще е да изпрати становището до Пламен Орешарски - министър-председател на Република България, Камен Костадинов - председател на парламентарната комисия по транспорта и информационните технологии, Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, Данаил Папазов - Министър на транспорта, информационните            технологии и съобщенията и инж. Асен Антов - Изпълнителен директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти”. _MG_0266 _MG_0271 _MG_0276 _MG_0277 _MG_0278 _MG_0280 _MG_0281 _MG_0282 _MG_0290 _MG_0295 _MG_0296 _MG_0304 _MG_0306 _MG_0308 _MG_0310 _MG_0313 _MG_0316 _MG_0321 _MG_0326 _MG_0338 _MG_0353 _MG_0360 _MG_0399 _MG_0406 _MG_0411 _MG_0457 _MG_0461 _MG_0465