Новини

72% от бюджета на ОПИК ще е за предприемачество

През месец август се планира прием на документите за новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Това съобщи на пресконференция Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката по въпроси свързани с оперативната програма. Според него пилотните процедури по „Иновации и конкурентоспособност” може да стартират и без тя да е финално одобрена от Европейската Комисия(ЕК). Бюджетът й ще бъде с 300 милиона евро повече от предходната или 1,413 млрд. евро. 72% от средствата ще бъдат по първата приоритетна ос „ Предприемачество, експортен и производствен потенциал” , 25% ще са  насочени към втората „Зелена и енергийно-ефективна икономика”, а за третата ос, която ще подпомага процеса на управление и изпълнение на ОПИК, са предвидени 3% от общите пари. През новия програмен период се предвиждат максимално опростени процедури за кандидатстване и по-ефективна дейност на администрацията. Планират се и балансирано разпределени на парите за грантови схема и финансов инженеринг, защото размерът на средствата в старата  програма е бил критикуван от Брюксел.