Новини

37 нови организации са се присъединили към БСК за последните 4 години

През периода 2008-2013 година броят на членуващите в Българска Стопанска Камара(БСК) браншови сдружения и съюзи е нараснал с 37 нови организации с над 1000 членуващи в тях предприятия. Това стана ясно по време на 14-то обща събрание на организацията, на което ще бъде избрано ново ръководство на БСК. На събитието присъстваха министър-председателят Пламен Орешарски, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, заместник генералният директор на най-голямата европейска бизнес организация BUSINESSEUROPE Жером Шовен, председателят на Икономическия и социален съвет на България проф. Лалко Дулевски, председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа”, председателят на Българска Търговско Промишлена Палата (БТПП) Цветан Симионов, ръководители и представители на посолствата на Белгия, Германия, Ирландия, Словакия, САЩ, Холандия, Унгария, Франция и Япония, ректори на висши учебни заведения, ръководители на банки и финансови институции, на браншови организации и други. Камарата на строителите в България (КСБ) бе представена от Венелин Терзиев, член на Контролния съвет. Браншовата организация на строителите бе посочена като една от най-значимите организации и една от малкото разгърнали мрежа от териториални структури. Беше отбелязано, че чрез партньорството между двете камари са подпомогнати фирми от строителния бранш за участие в национални и международни панаири и пазари, както и за установяването на работещи и постоянни връзки с медиите. Бяха отбелязани и значимите резултати, и постоянната активност на КСБ при обсъждане на нормативни документи и решения в строителния сектор в МРР и Народното събрание.