Новини

МИЕ издаде наръчник за работата на туристическите информационни центрове

Министерство на икономиката и енергетиката представи на пресконференция "Наръчник за работата на туристически информационни центрове в България" – първият стратегически документ у нас, който регламентира изграждането, функционирането и ролята на центровете за развитието на дестинациите. Наръчникът е разработен по проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти" на Министерството на икономиката и енергетиката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. На събитието присъстваха  Мария Иванова, ръководител на  проекта, проф. Николина Попова, експерт от фирмата изпълнител - ДЗЗД "Обединение ТИЦ". Наръчникът цели да подпомогне центровете да подобрят дейността си в съответствие с променящите се изисквания на посетителите, на туристическия бизнес и общността, работейки в партньорство в рамките на Националната мрежа на ТИЦ. Проф. Николина Попова - експерт на Обединение „ТИЦ“, разясни, че Наръчникът има амбицията да структурира съществуващото съдържание и да подреди документално дейността на ТИЦ, като по този начин подкрепи и усъвършенства ежедневната им работа с посетителите. Наръчникът регламентира в детайли статута, организацията, начина на функциониране на центровете и взаимоотношенията им с представителите на бизнеса, местната власт, държавата и общността. Г-жа Мария Иванова, ръководител на проекта в Министерство на икономиката и енергетиката, представи целите му. "Ключова част от него са единните насоки за стандартизиране на дейността на ТИЦ, които ще подпомогнат центровете в осигуряването на обслужване на посетителите от най-висок стандарт и са условие за присъединяването към Националната мрежа на ТИЦ", обобщи г-жа Иванова.