Новини

ЧЕЗ ще подмени 380 000 електромера

„ЧЕЗ Разпределение България” АД ще подмени 380 000 електромера на стойност над 13 млн. лева през 2014 година. За сравнение през миналата година са подменени 358 000 уреда. Подмяната на електромери е законово задължение на всички електроразпределителни компании и в ЧЕЗ тя се извършва в съответствие със законодателството на Република България. Това заяви Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление  на данните” в компанията. Преди всяка подмяна служители на ЧЕЗ посещават съответния адрес и разговарят с представители на Домсъвета, за да се определят подходяща дата и час за подмяната. На входа, на видно място, се разлепва съобщение, с което клиентите се уведомяват за предстоящите промени. Не по-късно от 48 часа предварително информацията за планираната подмяна на електромери се публикува в поне три национални медии и на сайта на дружеството. Разходите по обновяването са изцяло за сметка на ЧЕЗ. Задължително се съставят констативни протоколи, които се подписват от служители на компанията от една страна, а от друга – от собственик на имота или от двама независими свидетели. Достоверността на данните се удостоверява със снимки на демонтирания и монтирания електромер, на които се виждат фабричния номер и показанията на всяка една от тарифите на устройството. Данните се съхраняват в системата на ЧЕЗ. Не се извършва подмяна на електромери, без да бъдат предприети такива мерки. Всички уреди, които се монтират, съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Преди монтажа електромерите задължително се проверяват от Българския институт по метрология и технически надзор. След подмяната те се предават в оторизирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лаборатории, които сертифицират годните уреди за следващ 4 или 6 годишен период. През последните 9 години ЧЕЗ е инвестирала 208 милиона лева за изнасяне, подмяна и ремонт на електромери. Това е почти една трета от общите инвестиции на компанията в мрежата в обем на 728 млн. лева