Новини

Подписан е договорът за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води на Шумен

В Община Шумен бе подписан договорът с изпълнителя на Лот 1 - Пречиствателна станция за отпадни води по проекта „Воден цикъл на Шумен - ІІ етап" - Строително предприемачески холдинг ЕООД - София, представляван от управителя Георги Георгиев. Стойността на проекта е 24, 004 млн. лв. От тях 22,793 млн. лв. са за строително-монтажни работи и 1,211 млн. лв. за непредвидени разходи. Срокът за изпълнение е 8 месеца от подписването на договора. В опита, който има холдингът, са шест пречиствателни станции, което ни дава гаранция, че ще успеем във времето, което ни остава, да реализираме проекта в сроковете, каза кметът Красимир Костов и пожела успех на изпълнителя. „Смятам, че можем да си свършим работата качествено и в срок. В областта на водните проекти Строително предприемачески холдинг е най-голямата и най-доказаната компания в България и сме единствените, които изпълняваме такива големи обекти. Изпълнили сме едни от най-големите пречиствателни станции в България – в София, Пазарджик, Хасково, Слънчев бряг, изпълняваме целия воден цикъл на Силистра.", каза Георгиев след подписването на договора. Той подчерта, че холдингът е специализиран и разполага с много голям екип от специалисти точно в областта на водите и третирането на отпадъци. Георгиев допълни, че компанията е на 25 години, стабилна, с добър екип и много добро оборудване. „Считам, че с една много добра организация ще се включим в изключително кратките срокове, защото най-голямото предизвикателство не е самото изпълнение на пречиствателната станция, а кратките срокове в които трябва да бъде завършена", каза управителят на холдинга. Общата стойност на проекта „Воден цикъл на Шумен – ІІ етап" е над 75 млн. лв. За останалите два лота – водоканална мрежа в крайните квартали и напорна помпена станция край Дивдядово вече има сключени договори и започна тяхната реализация.