Новини

Данаил Папазов ще участва в пресконференция за постигнатите резултати по проект на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще участва в заключителна пресконференция за постигнатите резултати по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет” и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В пресконференцията ще участва и Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” и ръководител на Управляващия орган на ОПАК. Събитието ще се проведе на 20 май 2014 г., вторник, от 11.30 часа в хотел „София хотел Балкан” (Шератон), зала „Средец”.