Новини

Министър Цветлин Йовчев: Със Споразумението за сътрудничество с НСОРБ налагаме стандарти, които ще доведат до повишаване на ефективността в работата и до реални резултати

Красимира Георгиева „Подписаното днес Споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в Република България е първата стъпка за подобряване и задълбочаване на сътрудничеството с местната власт”. Това обяви министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев на пресконференция след подписването на документа. Това е един от важните елементи, чрез които ще бъде изградена по-добра среда за гражданите на страната и за ефективно противодействие на престъпността – подчерта министърът. Споразумението представлява част от програмата за сътрудничество с гражданското общество и определя насоките на бъдещото сътрудничество. Министър Йовчев посочи, че предстои на национално ниво да бъде разработена двугодишна програма, подписана с Националното сдружение на общините, ще бъде създадена и контактна група, която да се грижи за изпълнението й и с разработването на допълнителни идеи. „На първо място, в програмата ще бъдат заложени общи приоритети, свързани със сигурността и спокойствието на гражданите, на базата на които ще бъдат разписани съвместни действия. На второ място - ще има изградени ясни и надеждни механизми за обмен на информация”, изтъкна вътрешният министър, допълвайки, че чрез програмата ще бъде изяснено по какъв начин ще се осъществява ефективната комуникация, ще се определи обемът и обхвата на обменяната информация и ще се изяснят процедурите и правилата, съгласно които ще се осъществява взаимодействието с общините. Като пример министър Йовчев посочи интерактивната карта на престъпността, разработена в министерството, която би подпомогнала изключително много местни власти при изпълнението на техните дейности. Вътрешният министър изрази благодарност към председателя на управителния съвет на сдружението Тодор Попов за конструктивната работа и за положените усилия за подобряване на съвместната дейност. „Това е положителна стъпка в правилната посока за задълбочаване на сътрудничеството и за постигането на ефект, който е от полза за гражданите”, бе категоричен той и изрази убеденост, че споразумението ще подпомогне дейността както на МВР, така и на общините. По думите му в много кратки срокове може да бъдат реализирани част от заложените мерки и те ще имат много сериозен ефект. На базата на въведените процедури ще бъдат наложени стандарти във взаимоотношенията, което ще доведе до повишаване на ефективността и до реални резултати. Председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Тодор Попов подчерта, че за местните власти подписването на настоящото споразумение е от изключителна важност. „То представлява пореден етап от доброто партньорство с правителството с оглед на важните цели, които сме си поставили. Подобно споразумение се подписва за първи път”, изтъкна Попов. Той благодари на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев за волята за финализиране с нарочен документ на усилията, които са част от споразумението, подписано с правителството през октомври 2013 г. „Основната ни цел е да положим съвместни усилия, които да доведат до усещането за повече сигурност у българските граждани. Защото хората очакват именно това от нас” бе категоричен Попов, обобщавайки двата основни акцента в документа - сигурност и спокойствие за гражданите, особено в малките населени места, и задълбочаване участието на гражданите и повишаване на прозрачността и ефективността в работата на местната власт и полицията. Председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България изрази увереност, че резултатите няма да закъснеят, след като съществува осъзната необходимост от партньорство.