Новини

НКЖИ ще повиши ефективността на работа на структурите си

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) ще внедри единна интегрирана система за планиране и управление на ресурсите си. Тя ще унифицира данните във всички поделения на компанията, на базата на които ще се взимат управленски решения. Това ще бъде постигнато, чрез изпълнението на „Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите”. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Договорът за проектиране и внедряване на системата се изпълнява от Обединение „АДНЕС” и е на стойност 8 638 808 лв. без ДДС. Това стана ясно на пресконференция в БТА, на която проектът беше детайлно представен от Николета Стоянова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в НКЖИ. „Чрез реализирането на проекта дейностите на всички отдели, звена, роли и функции ще бъдат интегрирани в единна информационна система, с основно предназначение поддръжката на практическите информационни нужди на стратегическото и оперативно ръководство на Компанията. Системата ще осигури на мениджмънта на НКЖИ винаги актуална и точна „снимка“ на това, което се случва в структурата”, каза Стоянова. В рамките на проекта ще се изготви детайлна Концепция за внедряване (BLUEPRINT или еквивалент) на Системата за планиране и управление на ресурсите, доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура и базов софтуер, изграждане, инсталиране, конфигуриране и интегриране на цялата система, тестове за приемане на системата и обучения на персонала. Дейностите са стартирали в края на март и трябва да приключат до 20 август 2015 г. По думите на Ерол Мустафов, ръководител звено Географски Информационни Системи в НКЖИ в момента в компанията има прекалено много разнородни видове системи. „Един служител в София и във Варна работи в две съвсем различни секции и самата работа на служителя в София и Варна, макар да е в един и същи отдел, няма нищо общо. Работи се по съвсем различни методи и накрая информацията е съвсем различна. Много е трудно това да бъде преценено като вземане на някакво решение на по-високо ниво”, посочи той.