Новини

През април експертите на РИОСВ са извършили 1 718 проверки на 1 554 обектa

През април експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършили 1 718 проверки на 1 554 обектa. За отстраняване на нарушения са дадени 759 предписания. Съставени са 80 акта, от които 4 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 91 наказателни постановления на стойност 232 370 лeвa. За увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните ограничения са наложени 28 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 296 560 лeвa.   Акцент в контролната дейност за месеца са извършените проверки с емисионен контрол на изпусканите отпадъчни газове и заустваните отпадъчни води, в резултат на които са наложени 28 санкции на обща стойност над 77 000 лeвa.