Новини

Започва строителството на две от ключовите сгради на "София тех парк"

Започва строителството на две от ключовите сгради на "София тех парк". Днес бяха подписани договорите с изпълнителите на сградата на лабораторния комплекс и на експериментариума. Лабораторният комплекс ще е с разгъната застроена площ от около 13 000 квадратни метра, а стойността на строителството е 10.436 млн. лв. Изпълнител е обединение "Телекомплект Тилев архитекти". Очаква се търгът за оборудването на лабораториите да започне през втората половина на тази година и в края на 2015 г. сградата да бъде въведена в експлоатация. Вторият обект от технопарка е така нареченият Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост. Това ще е място, където научните изследвания и технологиите ще се демонстрират на деца, ученици и родители по интерактивен начин. Строителството е поверено на обединение "Експо Тех Парк". Изпълнителят трябва да е готов с обекта, който е с РЗП от 4000 квадратни метра, за 431 дни. Стойността е около 4 млн. лв. Проектът се финансира по оперативна програма "Конкурентоспособност" и е на обща стойност 50 млн. евро. Освен лабораторния комплекс и експериментариума на територията на парка трябва да бъдат изградени още бизнес инкубатор, иновационен форум, етажен паркинг, инфраструктура и парк. Общо 6 са обществените поръчки , но три от тях бяха отменени от Комисията за защита на конкуренцията, а това забави реализацията. Тъй като работата по проекта няма да може да приключи до края на 2015 г., сега се прави анализ на риска за него и възможностите финансирането да премине към следващия програмен период, съобщиха експерти от Министерството на икономиката.